Header
Header

OC Detektywa

OC Detektywa to ubezpieczenie skierowane jest dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych,którzy są obowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.Przedmiotem ubezpieczenia i zakresem jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003r.w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrzadzone podczas wykonywania czynności detektywa.(Dz. U. z 2003 r. nr 229 poz. 2283). Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania detektywa, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności detektywa.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy, nasi doradcy przygotują dla państwa korzystną ofertę z której powinniście być państwo zadowoleni.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48. 790-809-130 lub z wybranym oddziałem zakładka „kontakt”